כל הפוסטים במילון מונחים

הרצת מניות

הרצת מניות היא דרך להשפיע במירמה על מחירי מניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך. פעולה כזו נוגדת את עקרון השוק החופשי עליו מושתת המסחר בבורסה. היא מעוותת את מחירי המניות שהורצו, ובסופו של דבר גורמת להפסדים