ניר ארקין – חשיפת כלכליסט: הטלטלה בכלל ביטוח – היו"ר דני נוה תוקף בחזרה

תוכן עניינים

כלכליסט

יו"ר כלל ביטוח משיב במכתב לדירקטוריון למתקפה החריפה של המנכ"ל יורם נוה: "נפגשתי עם אייל לפידות וניר ארקין – ארקין העלה את שמו של רונן אגסי; יש נתון עיקרי הידוע לכל – שנתיים אחרי שיורם נכנס לתפקידו, כלל עדיין במקום האחרון ביחס למתחרותיה, ברווחיות, בתשואה, במכפיל ההון העצמי. אם יורם היה נלחם למען כלל כפי שהוא נלחם נגדי לא היה צריך להחליפו"יו"ר כלל ביטוח דני נוה תוקף בחזרה: היו"ר מכחיש על הסף כמעט את כל הטענות שהציג מנכ"ל החברה יורם נוה במכתב החריף שהעביר לדירקטוריון ושנחשף הבוקר בכלכליסט. היו"ר שיגר לפני הצהריים מכתב תשובה מפורט לדירקטוריון על האשמותיו החמורות של המנכ"ל נגדו ונגד בעלי המניות אלפרד אקירוב ואייל לפידות.היו"ר  נוה טוען בפני הדירקטורים של החברה והחברה הבת כי רצה לשמור את המענה למכתב לישיבת הדירקטוריון, אך לנוכח הפרסום של המכתב המנכ"ל בתקשורת, הוא אינו יכול להותיר את הטענות ללא מענה. דני נוה מפרט את הקשר שלו עם בעלי המניות של החברה, ניר ארקין מנכ"ל חברת האחזקות של מורי ארקין ובנו, ואייל לפידות מנכ"ל הפניקס לשעבר וכיום מנכ"ל שיכון ובינוי, וטוען שגם הוא וגם יורם נעצמו פגשו עימם באישור היועצת המשפטית הדר ברין."בדצמבר 19 ניר ארקין הביע דעתו בפניי, שיורם לא עושה עבודה טובה מספיק והעלה את שמו של רונן אגסי כמחליף. חשבתי שיש להמתין לסוף מרץ והדוחות השנתיים. כדי לבחון אם יש מקום לסיים את כהונתו של יורם. בדקתי היפותטית עם רונן אגסי, תוך הדגשה שאינני פונה אליו בהצעה, אלא רק להבין עקרונית לו הייתי פונה אליו אם היה מעוניין, והוא השיב בחיוב. בדיקה זו הייתה חשובה במיוחד בימים של מגבלות שכר בכירים, לדעת היכן נעמוד אם נחליט להתקדם בהחלפת יורם. בעלי מניות הביעו דעתם וזו זכותם. הם לא איימו עליי ולא דובר איתם דבר וחצי דבר בעניין הכהונה שלי או המשרה שלי".כבר בפתיחת המכתב מבהיר היו"ר את דעתו על המכתב של יורם נוה באופן כללי: "אני מזועזע מהסגנון והדרך שבו יורם נוה בחר לנהל את הדיון ומסגנון ההשמצות האישיות כלפי כיו"ר הדירקטוריון. במקום דיון מקצועי, הוא מקיים דיון מכפישני שאין לו מקום. ההתנהלות הזאת מצדו מעידה על אובדן עשתונות שמעלה כשלעצמה שאלה על כשירותו לתפקיד. אני דוחה על הסף את כל ההכפשות חסרות הבסיס על המניעים למהלך החלפתו. אני פועל אך ורק במחויבות לטובת החברה, ומנהל את התהליך בהקפדה מלאה על כללי הממשל התאגידי הנדרשים".בשלב זה עובר דני נוה למתקפה חזיתית נגד המנכ"ל, כולל פירוט הביצועים הגרועים של החברה לשיטתו, תחת הנהגת יורם נוה: "מפתיע מאוד שיורם משחק מופתע, יש נתון עיקרי הידוע לכל ושאינו יכול להפתיע איש, שנתיים אחרי שיורם נכנס לתפקידו, כלל עדיין במקום האחרון ביחס למתחרותיה, ברווחיות הנמוכה ביותר, בתשואה הנמוכה ביותר ובמכפיל על ההון העצמי הנמוך ביותר בשוק ההון. אם יורם היה נלחם למען כלל כפי שהוא נלחם נגדי לא היה צריך להחליפו".על ההחלטה שלו עצמו למנות את יורם נוה לתפקיד טוען היו"ר: "יורם נוה מונה למנכ"ל ביוני 2018 לפני כשנתיים, בראש ובראשונה בזכות המלצתי. יורם אומנם לא היה הבחירה המועדפת שלי, אבל לנוכח הצורך להגיע להבנות עם כל הגורמים, הוא קיבל ממני ומהדירקטוריון גיבוי לאורך כל הדרך. ניתנה לו הזדמנות להוציא את כלל לתהליך של מפנה עסקי. גם אישית היו ביננו יחסים טובים, אם הגעתי למסקנה שצריך להזיזו מתפקידו, זה אך ורק על רקע מקצועי לחלוטין לטובת החברה", כותב דני נוה.דני נוה מוסיף כי לכל אורך השנתיים העירו דירקטורים למנכ"ל על תכניות העבודה שהציג ועל הביצועים של החברה. הדירקטורים לדבריו דרשו תכנית התייעלות אגרסיבית יותר, לנוכח שיעור ההוצאות הגבוה של החברה ביחס לשוק, ועמדה זו לא יושמה: "הוא קיבל זמן להוכיח את עצמו ולצערי הרב מאוד בחלוף שנתיים לכהונתו, יש לומר בבירור כי הוא נכשל במשימה לחולל תפנית עסקית משמעותית. התוצאות כעבור שנתיים מדברות בעד עצמן, יורם לא מסוגל לחולל את השינוי הזה. הוא איש טוב ונחמד, אבל כלל זקוקה לאיש המקצוע הטוב ביותר שניתן להשיג כדי להחזיר אותה לצמרת. לא סתם ועד העובדים עושה איתו יד אחת במלחמה נגד החלפתו הנדרשת לטובת החברה. הם רוצים את יורם, כי הוא נמנע מלבצע צעדי התייעלות חיוניים לעתיד החברה והצלחתה".על השאלה מדוע לא הציב למנכ"ל דרישות מקדימות שאי עמידה בהן תגרום להחלפתו עונה דני נווה כי בישיבות הדירקטוריון נאמר ליורם שמצפים ממנו ליותר והוא היה צריך להבין שיש שחיקה משמעותית בתמיכה בו. "אם יהיה ריסטיטמנט לדוחות, יורם יעמוד בקושי ביעד העסקי שהציב לשנת 2019…שיבחתי את יורם על הישגיו התפעוליים אבל טובת החברה דורשת שינוי ומפנה עסקי משמעותי.. חובתו של הדירקטוריון להיות מוכן לתת דין וחשבון לכל הציבור על כך שנמנע מלקבל החלטה על החלפת המנכ"ל לטובת החברה, משום שזה היה מהלך לא נוח או לא נעים", טוען דני נוה. שמסביר עוד כי הוא עצמו אינו מתערב בניהול החברה, כנדרש בממשל תאגידי ראוי, אך מבהיר. "מנכ"ל צריך לקבל גיבוי מיו"ר הדירקטוריון שלו כל עוד הוא מכהן. יורם נכשל למרות שנתתי לו גב להוביל בדרכו, גם כאשר לא אחת חלקתי עליו".בשאלת העיתוי של מהלך ההחלפה, מסביר היו"ר כי הכוונתה היתה לצאת בהודעה לאחר פרסום דוחות הרבעון הראשון במהלך חודש מרץ אך הוחלט לדחות את העניין בשל משבר הקורונה. בסופו של דבר, לא ניתן לדחות עוד העלאת הנושא לדיון – החלטה סופית בשאלת המנכ"ל עדיין לא התקבלה בפועל. "סברתי שאם נמנע מהחלטה ונמשוך את הזמן, אנחנו מסכנים גם את שנת 2021. צריך כאן מנכ"ל שיהיה לו די זמן להכין את החברה. אני מדגיש כי לא קיבלתי שום החלטה בשמם של הדירקטורים וגם לא התקבלה החלטה כזו עד היום. חובתי היא ליזום דיון בשאלה מרכזית כזו לאור מצבה העסקי של החברה תחת ניהולו של יורם. כל זאת שעה שניכר גם שהאמון של דירקטורים רבים ביורם נשחק בצורה קשה. ביטוי לכך היה רק בחודש האחרון – יורם כמעט ונכשל במינוי מנהל סיכונים חדש לחברה. יורם נכשל בתכנית שביקש לאשר החודש של מענקים ובונוסים למנהלים ורק התערבותי והצעת פשרה שהעברתי מנעה בזיון מוחלט שלו".כאן עובר היו"ר ומספר על המגעים והפגישות שלו עם בעלי המניות הגדולים בחברה, ולמעשה חושף את ניר ארקין, מנכ"ל ארקין אחזקות, ואייל לפידות – שניהם לדבריו אמרו לו שיש להחליף את המנכ"ל שנכשל. "אני משוחח עם בעלי מניות בחברה. זו חובתי לשמור על קשר עם בעלי מניות לטובת החברה. זו הנורמה התאגידית המקובלת בארץ ובעולם, ודאי בחברה ללא גרעין שליטה. הייתי מועל בתפקידי אם לא הייתי משוחח איתם. כל הפגישות איתם נעשו באישור מראש של היועצת המשפטית של החברה. אני משוכנע שהאינטרס של בעלי המניות שלנו הוא שהחברה תצליח. אם ארקין מקבוצות ההשקעה בעלות המוניטין הגבוה בישראל רוצה להשמיע דעתו, אני אמעל בתפקידי אם לא אשמע אותו, אם לפידות שנחשב למנכ"ל מהמצליחים ביותר בביטוח רוצה להשמיע דעתו, אני מועל בחובתי אם לא אשמע אותו. חובתי לשמוע ולהפעיל אחר כך את שיקול דעתי העצמאי לטובת החברה, כך עשיתי וכך אני עושה"היו"ר דוחה על הסף גם את טענותיו של יורם נוה, לפיהן נכנע לאיומים של בעלי המניות. "כל הטענות האחרות שיורם הפנה כלפיי בנושא הקשר שלי עם בעלי מניות, הן חסרות שחר ומופרכות. בעלי מניות לא לחצו עליי ולא איימו עליי. לא דיברתי איתם אף פעם בעניין התמיכה בי באסיפת בעליי מניות החברה, או בהמשך הכהונה שלי כיו"ר וממילא לא עשיתי כל הסכם איתם בעניין זה. תמיד שמעתי את דעתם והפעלתי אך ורק שיקול דעת עצמאי לטובת החברה. זו גם טענה מגוחכת שכן מדובר במיעוט, בעלי מניות שיש להם לכל היותר כ-10% בחברה. אני מיצר על אובדן העשתונות של יורם שבמצוקתו עוסק בהכפשה חסרת שחר במקום לנהל דיון ענייני, זאת בשעה שגם הוא עצמו נפגש ושוחח איתם ועשה מאמצים רבים בעניין זה. לא היססתי להתנגד לדעתם של בעלי מניות ולפעול בניגוד לעמדתם, תמיד שמעתי ועשיתי רק מה שטוב לחברה לפי הבנתי המקצועית והעצמאית. אני עושה זאת אך ורק מתוך אינטרס אחד והוא טובת החברה", כתב דני נוה.נקודה חשובה במכתב של דני נוה נוגעת לטענות החמורות של המנכ"ל לפיהן בעלי מניות בחברה פועלים משיקולים זרים כשהוא מכוון לאקירוב ולפידות: "בשיחות איתי, ארקין ולפידות ( לא אקירוב) הסבירו שלדעתם יורם נוה אולי מנכ"ל סביר, אבל אין לו את הכישורים הנדרשים כדי להוביל את כלל למפנה עסקי שיחזיר אותה לצמרת חברות הביטוח בישראל. לפידות עשה זאת תוך הצגת הנסיון והידע הרב שיש לו בשוק הביטוח בישראל וארקין כאחד מגופי ההשקעה הפרטיים בעלי המוניטין הטובים היותר בישראל. הם התייחסו לתוצאות של כלל שהן הגרועות מתוך חמש החברות הגדולות ולהתייחסות של שוק ההון לכלל תחת ניהולו של יורם."התרשמתי שדאגתם היא אך ורק לטובת ההשקעה של כספם בחברה ורצונם בניהול טוב יותר שישפר את רווחיות החברה והתשואה על ההון לבעלי מניותיה.לע טענת הקשר של לפידות ושיכון ובינוי וניגוד העניינים בפעילות מול כלל הבהיר היו"ר נוה: "איל לפידות פנה אליי בעניין הפרויקט בראשון לציון. מאחר שאני לא מטפל בהחלטות השקעה של החברה, הפניתי אותו לשיחה עם המנכ"ל ולא התערבתי בדיון בעניין זה. יורם סיפר לי כי הוחלט שלא להיענות להצעה. מהתקשורת אני למד שחברת הפניקס היא שנכנסה לפרויקט. לא שמעתי מאיל לפידות כל מורת רוח על החלטת כלל בנושא. לא ידוע לי על נזק שנגרם לחברת שיכון ובינוי בשל העובדה  זאת שחברת הפניקס ולא כלל היא שנכנסה לפרויקט ולא ידוע לי על כל נזק שנגרם לחברת כלל בשל כך שלא נכנסה כשותפה בפרויקט. לכן על פי המידע שבידי לא מובנת לי הטענה שבשל החלטת כלל בנושא, יבקש כביכול לפידות כבעל מניות בחברה להיפרע בשל כך ביורם מנכ"ל החברה. בנוסף לא נשמעה באזניי טענה או רמיזה לפעולה נגדי או נגד יורם בשל הנפקת המניות, מצד בעלי המניות".בסיום אומר נווה: "התנהלותו של יורם בשבוע האחרון היא כשלעצמה מלמדת שאינו ראוי להיות מנכ"ל החברה שלנו. במקום לשלוח מכתב מלא הכפשות, ולנהל קמפיין תקשורתי שפוגע במוניטין של החברה, היה עליו להמתין לשיבת הדירקטוריון ולהציג באופן שקול וענייני את טענותיו".מקור הכתבה כלכליסט

כתבות נוספות במגזין

היכרות עם 5 השלבים של צמיחה עסקית

בתור בעלי עסקים אתם מוכרחים לחשוב תמיד לטווח הארוך. עם כל הכבוד ליעדים מיידיים, המטרה המתמשכת שלכם היא לצמוח, להתפתח, לגדול ולהתקדם. אחד ההיבטים החשובים

מה עושים חברי דירקטוריון?

בכל חברה פרטית גדולה ומוכרת ישנם חברי דירקטוריון שנמצאים בראש הפירמידה. אך האם יצא לכם לשאול את עצמכם מה באמת הם עושים? למראית עין יכול

הלוואה עד 70,000 ש”ח לכל מטרה

 אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

דילוג לתוכן