הרצת מניות

הרצת מניות היא דרך להשפיע במירמה על מחירי מניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך. פעולה כזו נוגדת את עקרון השוק החופשי עליו מושתת המסחר בבורסה. היא מעוותת את מחירי המניות שהורצו, ובסופו של דבר גורמת להפסדים כספיים של משקיעים.

הרצת מניות היא אחת התופעות הנפוצות ביותר בתחום המסחר בניירות ערך, ומתקיימת כמעט בכל הבורסות בעולם. הרוב הגדול של מריצי המניות פועל בדרכים שאינן ניתנות לגילוי או מנצל פרצות בחוק כדי לגרום לשינויים בשערי המניות, וגורמי האכיפה נאבקים בתופעה ומנסים להדבירה.

בישראל, הרצת מניות היא עבירה על פי חוק ניירות הערך, והמבצע אותה צפוי לקנס ומאסר עד חמש שנים.